Ränteändring på avistakonton

Nyhet 28 oktober 2014

Med anledning av att Riksbanken sänkte reporäntan med 0,25 procentenheter sänks räntan på Riksgäldens avistakonton till 0,00 procent. Räntan gäller från och med den 29 oktober.