Nya EU-regler för insättningsgarantin

Nyhet 15 april 2014

Nya gemensamma regler för de nationella insättningsgarantierna har antagits inom EU. De börjar gälla i Sverige 2015.

De nya reglerna innebär bland annat att utbetalningstiden för ersättning stegvis kortas ytterli­gare, till 7 arbetsdagar från dagens 20.

I direktivet ställs också hårdare krav på att insättningsgarantin ska vara finansierad på förhand. Inom en tioårsperiod måste alla medlemsstater ha samlat in medel motsvarande minst 0,8 procent av de garante­rade insättningarna. Den svenska insättningsgaranti­fonden ligger redan betydligt över den nivån.

En annan förändring är att den avgift ett institut betalar in i större utsträckning ska vara baserad på hur riskfylld institutets verksamhet är.