Upphandling av konsulttjänster avbruten

Nyhet 11 januari 2013

Den 28 juni 2012 annonserade Riksgälden en upphandling av kvalificerade konsulttjänster inom området IT med sista anbudsdag den 19 september.

I prövningen av de anbud som lämnades in visade det sig att antalet kvalificerade anbud inte var tillräckligt för att fullfölja upphandlingen. Vi har därför beslutat att avbryta upphandlingen.