Upphandling av förbetalda korttjänster klar

Nyhet 22 maj 2013

Riksgälden meddelar i dag tilldelningsbeslut i upphandlingen av ett nytt ramavtal för förbetalda korttjänster. Vinnare i upphandlingen är ICA Banken AB.

Beslutet innebär att Riksgälden avser att teckna ramavtal med ICA Banken AB.

Det nya avtalet gäller från den 1 januari 2014 och ersätter ramavtalet som i dag heter kontantkort. Nytt i avtalet är att enbart statliga myndigheter är avropsberättigade.

– Upphandlingen resulterade i bättre service och kortfunktionalitet, säger Jan Maarten Dijkgraaf, ramavtalsansvarig. Prisbilden blir generellt lägre och korttjänsten är fri från uppstartskostnader och årsavgifter.

Förbetalda korttjänster är en utbetalningstjänst som möjliggör för myndigheter att betala ut ekonomiskt bistånd och andra ersättningar till privatpersoner som saknar bankkonto, personnummer eller id-handlingar.

Utbetalande myndighet laddar kortet en eller fler gånger med ett visst belopp. Mottagaren använder kortet tillsammans med en pinkod i butikers betalterminaler eller i uttagsautomater för att ta ut kontanter.

Syftet är att förbättra och effektivisera utbetalningar med minskad administration och kontanthantering. Korttjänsten bidrar också till förenkling och ökad säkerhet för mottagaren.

Upphandlingen annonserades i mars 2013 och har genomförts som ett öppet förfarande enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU).

Tilldelningsbeslut och utvärderingsrapport i ramavtalsupphandlingen av förbetalda korttjänster.

Mer information om dagens ramavtal som heter kontantkort

För mer information:
Linda Rudberg, pressansvarig, 08 613 45 38