Upphandling av förbetalda korttjänster

Nyhet 21 januari 2013

Riksgälden har påbörjat förberedelserna inför upphandlingen av ett ramavtal för förbetalda korttjänster för statliga myndigheter. Det nya avtalet kommer att ersätta ramavtalet som idag heter kontantkort.

Nytt i avtalet blir att enbart statliga myndigheter blir avropsberättigade. Det innebär att kommuner och landsting från 2014 inte längre kan avropa från avtalet. Anledningen till beslutet är:

  • Kommunerna står för en mycket låg andel av hela ramavtalet.
  • Intresset från kommunerna för ramavtalet har varit lågt.
  • Avtalet är inte kostnadseffektivt och det är juridiskt komplicerat.

Vi annonserar upphandlingen i mitten av mars. Nuvarande ramavtal för kontantkort löper ut den 31 december i år. Det nya ramavtalet för förbetalda korttjänster kommer att gälla från den 1 januari 2014.