Riksgälden upphandlar undersökningstjänster

Nyhet 16 augusti 2013

Riksgälden inbjuder leverantörer att lämna anbud avseende mätningar och undersökningar.

Upphandling har annonserats på www.opic.com den 16 augusti 2013.

Den aktuella upphandlingen genomförs med förenklat förfarande enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU).

Sista dagen att lämna anbud är den 17 september 2013.

Mer information om upphandlingen