Riksgälden upphandlar print- och tryckeritjänster

Nyhet 21 februari 2013

Riksgälden inbjuder leverantörer att lämna anbud avseende print- och tryckeritjänster för sparprodukten Riksgäldsspar.

Upphandling är publicerad på opic.com.

Den aktuella upphandlingen genomförs med öppet förfarande enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU).

Sista dagen att lämna anbud är den 15 april 2013.

Mer information om upphandlingen finns på opic.com.

För mer information:
Sofia Lundmark, sofia.lundmark@riksgalden.se