Riksgälden upphandlar förbetalda korttjänster

Nyhet 18 mars 2013

Riksgälden bjuder in leverantörer att lämna anbud avseende ramavtal för förbetalda korttjänster (före detta kontantkortet).

Upphandlingen är publicerad i EU:s databas TED och i TendSign, ett elektroniskt upphandlingsverktyg.

Anbudsgivarna kan ta del av information och förfrågningsunderlag på tendsign.com.

Sista dagen att lämna anbud är den 29 april 2013.

Riksgälden har för avsikt att teckna ramavtal med en leverantör innan sommaren 2013.

Upphandlingen har diarienummer 2012/2056.