Försäljningsstart Premieobligation 13:1

Nyhet 17 april 2013

Nu säljer vi Premieobligation 13:1. Vinster på premieobligationer är skattefria. Försäljningen pågår till och med 30 april.

Premieobligationen kostar 5 000 kronor och ger vid 10 dragningstillfällen chans att vinna upp till en miljon kronor skattefritt. I stället för ränta på varje premieobligation lottas 0,7 procent av den totala försäljningsvolymen ut i form av vinster. Det motsvarar en bankränta på 1,0 procent före skatt. 

Vid köp av 10 obligationer är garantivinsten 0,4 procent, vilket motsvarar en bankränta på cirka 0,6 procent före skatt.

Premieobligationen har en löptid på 5 år.