Vinster i Premieobligation 2011:2 presenteras kl. 13:00

Nyhet 16 januari 2012

Idag drar vi vinsterna i premieobligationslån 2011:2. Vinsterna presenteras tidigast kl. 13:00.