Vinster i Premieobligation 2010:1 presenteras kl. 13:00

Nyhet 13 februari 2012

Idag drar vi vinsterna i premieobligationslån 2010:1. Vinsterna presenteras tidigast kl. 13:00.