Vinster i Premieobligation 2009:1 presenteras kl. 13:00

Nyhet 6 februari 2012

Idag drar vi vinsterna i premieobligationslån 2009:1. Vinsterna presenteras tidigast kl. 13:00.