Uppskattade utbildningar om kort- och resekontotjänster

Nyhet 19 oktober 2012

Under september och oktober höll Riksgälden ett flertal utbildningar om de nya ramavtalen för kort- och resekontotjänster.

I utbildningarna deltog totalt cirka 150 personer från omkring 100 myndigheter. Utvärderingen visar att deltagarna var mycket nöjda.

Vi har inte fler inplanerade utbildningstillfällen om de nya ramavtalen för kort- och resekontotjänster. Kontakta gärna oss om du har behov av mer information kring de nya ramavtalen.

Kontakta Statens internbank på telefon 08 613 45 80 eller via e-post till statensinternbank@riksgalden.se.