Upphandling av kort- och resekontotjänster klar

Nyhet 27 april 2012

Riksgälden har beslutat idag den 27 april 2012 om tilldelningsbeslut i upphandlingen av nytt ramavtal för kort- och resekontotjänster. Avtalet ökar konkurrensen på kortmarknaden och ger effektivare och billigare kort- och resekontotjänster för staten.

Riksgälden har beslutat att teckna ramavtal med följande anbudsgivare:

  • American Express Services Europe Limited
  • Diners Club Nordic AB
  • Eurocard AB
  • The Card Scandinavia AB

Med fyra leverantörer i ramavtalet ökar konkurrensen på kortmarknaden. Alla tjänster är kostnadsfria. Till exempel finns ingen kostnad för årsavgifter, valutaväxling eller kontantuttag. Det finns betalkort från alla internationella kortnätverk. Dessa är American Express, Diners Club, Mastercard och Visa.

Myndigheterna har möjlighet att minska sina kostnader för arvoden till resebyråer tack vare att vi har resekonton från alla internationella kortnätverk. Det finns även möjlighet för myndigheterna att sänka sina administrativa kostnader för hanteringen av resor genom att utnyttja de nya funktionerna på tjänsterna. Exempelvis bidrar tjänsterna till att myndighetens fakturahanteringsprocess blir automatiserad i så hög grad som möjligt.

Ramavtalet gäller från och med det att båda parter har skrivit under det till och med den 31 december 2015. Tjänster under ramavtalet ska börja levereras den 1 januari 2013. Riksgälden har rätt att förlänga ramavtalet med två år till och med den 31 december 2017.

Ta del av tilldelningsbeslut med utvärderingsrapport.