Riksgälden upphandlar callcenter

Nyhet 26 september 2012

Riksgälden inbjuder leverantörer att lämna anbud avseende callcenter för sparprodukterna Riksgäldsspar och premieobligationer.

Upphandling har annonserats på www.opic.com den 26 september 2012.

Den aktuella upphandlingen genomförs med förenklat förfarande enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU).

Sista dagen att lämna anbud är den 29 oktober 2012.