Ränteändring på avistakonton

Nyhet 16 februari 2012

Med anledning av att Riksbanken sänkte reporäntan med 0,25 procentenheter sänks räntan på Riksgäldens avistakonton till 1,52 % gällande från och med den 22 februari.