Problem med engagemangsbesked i SIBWebb

Nyhet 3 januari 2013

Problemen i SIBWebb kvarstår. Engagemangsbeskeden kan innehålla felaktigheter. Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer när vi vet mer.

Ni kan registrera uppdrag som vanligt.

Kontakta oss på telefon 08 613 45 80 om ni har frågor.