Delårsrapport 2012

Nyhet 15 augusti 2012

Riksgäldens delårsrapport för första halvåret 2012 är nu publicerad. I den kan man bland annat läsa att statsskulden är cirka 30 procent av BNP.

Annat som hände under första halvåret:

  • Vi har upphandlat ett nytt ramavtal för kort- och resekontotjänster.
  • Vi har anslutit oss till dataclearingen som är ett masstransaktionssystem för betalningar konto till konto mellan banker och kreditmarknadsbolag.
  • Vi har för första gången lämnat en riskanalys av statens samlade garantier och krediter till regeringen.
  • Vi har fått i uppdrag att handlägga ett lån till irländska staten, en första utbetalning har gjorts.
  • De utestående bankgarantierna har halverats och är 38,6 miljarder kronor.

Vi lämnar varje år en delårsrapport och en årsredovisning till Finansdepartementet där vi redogör för vår verksamhet och dess resultat.

Riksgäldens delårsrapport januari-juni 2012

Riksgäldens delårsrapport januari-juni 2012, pdf, öppnas i nytt fönster