Statens avkastnings- och utlåningsränta 2012

Nyhet 31 oktober 2011

Ny räntesats fastställd för statens avkastnings- och utlåningsränta

Statens avkastnings- och utlåningsränta har fastställts till 2,93 procent för 2012.

Riksgälden fastställer varje år statens avkastnings- och utlåningsränta enligt förordning (2007:1447) med instruktion för Riksgälden.