Förlängning av ramavtal

Nyhet 4 mars 2011

Riksgälden har förlängt gällande ramavtal för betalkort, resekonto och inköpskortstjänster för riksdagen, statliga myndigheter och affärsverk till den 31 december 2012.

Avtal finns med American Express Services Ltd, Citibank International plc samt SEB Kort AB.

Riksgälden bedömer att ramavtalet har fungerat väl och att villkoren fortfarande är bra. Därför nyttjar vi möjligheten att förlänga avtalet med ett år. Det nuvarande avtalet löper ut den 31 december 2011.