Ändrade regler för insättningsgarantin

Nyhet 1 juli 2011

Lagändringarna för insättningsgarantins regelverk vinner idag laga kraft. De innebär bland annat att utbetalningstiden kortas till 20 arbetsdagar istället för tre månader.

Läs mer om ändringarna