Ändringar i föreskrifter och allmänna råd till Betalningsförordningen

Nyhet 11 april 2011

Riksgälden har beslutat om ändringar i föreskrifter och allmänna råd till förordning (2006:1097) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning. Föreskrifterna träder i kraft den 1 maj 2011.

I syfte att förbättra säkerheten i de statliga betalningarna har Riksgälden kompletterat föreskrifter och allmänna råd till Betalningsförordningen.

Riksgälden har i det nya ramavtalet för betaltjänster som träder i kraft den 1 april 2011 ställt nya krav på bankerna. De nya kraven avser främst tillgänglighet, behörighetsadministration, reservrutiner, limiter samt teknik och säkerhet. I och med dessa krav finns nu möjlighet för myndigheterna att stärka säkerheten kring sin betalningshantering.

Utöver de förändringar som är kopplade till ramavtalets ökade funktionalitet införs även ett ökat ansvar för myndigheterna att legitimera sig på ett betryggande sätt vid bankärenden i syfte att stärka säkerheten.

Ändringarna gäller från och med den 1 maj 2011.

Riksgäldens föreskrifter om ändring av föreskrifter och allmänna råd (RGKFS 2006:1) till förordningen (2006:1097) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning (omtryck)


Läs Riksgäldens föreskrifter om ändring av föreskrifter och allmänna råd (öppnas i nytt fönster)