Två nya seminarier i Stockholm

Nyhet 9 september 2010

Seminariet den 18 oktober är fullbokat. Vi erbjuder två nya seminarietillfällen i Stockholm.

Vi erbjuder seminarium om de nya ramavtalen för betalningstjänster den 19 och 20 oktober. 

Obs! Seminarietillfällena är fullbokade. Nytt tillfälle i Stockholm är 21 oktober. Läs mer i kalendern. 

Stockholm - 19 oktober Seminariet är fullbokat

Plats: Riksgälden, Norrlandsgatan 15
Tid: 10:00-12:00

Stockholm - 20 oktober Seminariet är fullbokat

Plats: Riksgälden, Norrlandsgatan 15
Tid: 10:00-12:00