Statens avkastnings- och utlåningsränta 2011

Nyhet 3 november 2010

Ny räntesats fastställd för statens avkastnings- och utlåningsränta

Statens avkastningsränta och utlåningsränta har fastställts till 3,45 procent för 2011.

Riksgälden fastställer varje år statens avkastningsränta och statens utlåningsränta enligt förordning(1996:311) med instruktion för Riksgälden.