Räntekontosaldon uppdaterade

Nyhet 21 december 2010

Problemen med uppdatering av räntekontosaldon är nu lösta. Det går därmed att ta fram information till och med den 20 december i SIBWebb.