Försäljning av ny premieobligation

Nyhet 3 september 2010

Den 13 – 26 oktober säljer Riksgälden Premieobligation 10:2. Priset på obligationen, det nominella beloppet, är 5 000 kronor. Löptiden är 4 år med inlösen 10 november 2014.

Den högsta vinsten är 1 miljon kronor. Det är åtta vinstdragningar under obligationens löptid och den första dragningen sker den 24 januari 2011.

Om du köper tio obligationer i följd är du garanterad en årlig vinst. I vecka 38 kan du se hur stor den garanterade vinsten blir på riksgalden.se. 

Den 26 oktober förfaller Premieobligation 05:2 och 07:2 som båda har ett nominellt belopp på 1 000 kronor.