Danska Capinordic Bank behöver ytterligare kapital

Nyhet 5 februari 2010

Capinordic Bank A/S, en dansk bank med filial i Sverige, har fått krav på sig från den danska tillsynsmyndigheten att tillföra ytterligare kapital senast den 10 februari.

Filialen i Sverige har cirka 4 000 svenska sparare. Dessa täcks enligt filialen av den danska insättningsgarantin upp till 50 000 euro (cirka 500 000 svenska kronor). Den danska garantin hanteras av Indskyder-garantifonden. Enligt uppgifter till Finansinspektionen har den svenska filialen endast ett fåtal kunder med medel som överstiger 500 000 kronor.

För mer information:

Finansinspektionen (www.fi.se)

Danska insättningsgarantin (www.indskydergarantifonden.dk)

Capinordic Bank A/S (www.capinordic.se)