Bankgarantiprogrammet förlängt

Nyhet 31 mars 2010

Regeringen har beslutat att förlänga garantiprogrammet för bankers upplåning med två månader till och med den 30 juni 2010. Villkoren är oförändrade.

Även om de finansiella marknaderna förbättrats är det för tidigt att stänga programmet. Det kan behövas ännu någon tid av beredskapsskäl, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Dagens beslut om förlängning innebär att det svenska programmet hamnar i fas med andra länders program.

  • Regeringens pressmeddelande