Rörlig ränta på Riksgäldsspar sänks med 0,50 procentenheter

Nyhet 22 april 2009

Från och med den 22 april är räntan på Utan tidsgräns 0,25 procent och Månadsspar 0,15 procent. Räntan sänks till följd av att Riksbanken har sänkt reporäntan från 1,00 till 0,50 procent.