Ränteändring på avistakonto - 1,02 %

Nyhet 11 februari 2009

Med anledning av att Riksbanken sänkte reporäntan med 1 procentenhet sänks räntan på Riksgäldens avistakonton till 1,02 procent gällande från och med 18 februari.