Ränteändring på avistakonto - 0,25 %

Nyhet 2 juli 2009

Med anledning av att Riksbanken sänkte reporäntan med 0,25 procentenheter sänks räntan på Riksgäldens avistakonton till 0,25 % gällande från och med 8 juli.