Ny premieobligation i mars

Nyhet 20 februari 2009

Den 18-31 mars säljer Riksgälden Premieobligation 09:1. Priset på obligationen, det nominella beloppet, är 5 000 kronor. Löptiden är 2 år och 11 månader med inlösen 11 april 2012.

Den högsta vinsten är 1 miljon kronor. Det är sex dragningar under obligationens löptid. Det första vinstdragningstillfället är 3 augusti 2009.
Den 16 mars beslutar vi om lånet kommer att ha en garanterad vinst.

Den 21 april förfaller Premieobligation 04:1 som har ett nominellt belopp på
1 000 kronor.