Rörlig ränta på Riksgäldsspar sänks med 0,50 procentenheter

Nyhet 29 oktober 2008

Från och med den 29 oktober är räntan på Utan tidsgräns 3,50% och Månadsspar 3,40%.