Riksbanken ger likviditetsstöd till Kaupthing Bank Sverige AB

Nyhet 8 oktober 2008

Riksbanken har beslutat lämna särskilt likviditetsstöd med en kredit på upp till fem miljarder kronor till Kaupthing Bank Sverige AB.

Lånet får användas till att betala både insättare som har konto i Kaupthing Bank hf, Island, Filial i Sverige (Kaupthing Edge) och insättare och andra fordringsägare i Kaupthing Bank Sverige AB.

Riksbankens pressmeddelande