Ränteändring på avistakonto - 4,59%

Nyhet 16 juli 2008

Med anledning av att Riksbanken höjde reporäntan med 0,25 procentenheter höjs räntan på Riksgäldens avistakonton till 4,59 procent gällande från och med 2008-07-09.