Extradragning i ny premieobligation

Nyhet 22 oktober 2008

Den 19 november till den 2 december säljer Riksgälden Premieobligation 08:2. Priset på obligationen, det nominella beloppet, är 5 000 kronor. Löptiden på obligationen är 4 år och 10 månader med inlösen den 24 oktober 2013.

År 2008 är det 90 år sedan den första premieobligationen gavs ut. Det uppmärksammar vi med en extradragning. Den 9 februari 2009 lottar vi ut tio vinster på 1 miljon kronor vardera.

Vid de ordinarie dragningstillfällena är den högsta vinsten 1 miljon kronor. Det är 16 dragningar under obligationens löptid inklusive den extra dragningen. Det första ordinarie vinstdragningstillfället är den 9 mars 2009.

Om du köper 10 obligationer i följd får du en garanterad vinst på 1,0 procent per år (500 kronor). Den garanterade vinsten motsvarar en bankränta på 1,4 procent före skatt. Dragning av garantivinster sker 5 gånger under lånets löptid.

 
Den 12 december förfaller Premieobligation 98:2 som har ett nominellt belopp på 1 000 kronor.