Ränteändring på avistakonto

Nyhet 20 juni 2007

Med anledning av att Riksbanken höjde reporäntan med 0,25 procentenheter höjs räntan på Riksgäldens avistakonton med 0,25 procent till 3,56 procent gällande från och med 2007-06-27.