Kaupthing Bank hf, Island, Filial i Sverige ansluts till insättningsgarantin

Nyhet 13 augusti 2007

Från och med den 13 augusti 2007 omfattas insättningar hos Kaupthing Bank hf, Island, Filial i Sverige av den svenska insättningsgarantin. Garantin gäller endast s.k. obundet sparande (tillgodohavanden som är tillgängliga för insättaren med kort varsel). Den svenska garantin gäller i intervallet mellan det högsta beloppet i det isländska insättningsgarantisystemet (för närvarande 20 910 euro) och 250 000 kronor. Den svenska garantin är således ett komplement till den isländska garantin.

Insättningar upp till 250 000 kronor i obundet sparande hos den svenska banken Kaupthing Bank Sverige AB kommer även i fortsättningen att i sin helhet omfattas av den svenska insättningsgarantin.