IGN avvecklas som nämndmyndighet

Nyhet 16 april 2007

I regeringens s.k. vårproposition som överlämnas till riksdagen i dag föreslås att IGN avvecklas som nämndmyndighet och att verksamheten i stället inordnas i en befintlig statlig myndighet vid kommande årsskifte. Den myndighet som nämns i propositionen är Riksgäldskontoret. Regeringen anser att IGN:s organisation är sårbar och att den organisatoriska basen för verksamheten behöver stärkas.