Fullsatt på Finansdagen 2007

Nyhet 20 april 2007

Finansdagen 2007 lockade 150 besökare. Fler fick vi inte ta emot i den gamla kungliga vänthallen vid Centralstationen, Vasagatan 1, där det numera är konferenslokaler. Nästa år ska vi försöka hitta en större lokal så att vi inte behöver tacka nej till besökare.

Riksgäldsdirektör Bo Lundgren inledde och förklarade bland annat varför vi numera kallar oss Riksgälden. Det är lite mer modernt och mindre knastertorrt än Riksgäldskontoret, som fortfarande är vårt juridiska namn.

Sedan följde i rask takt en rad presentationer. Vi har fått en ny betalningsförordning som stämmer bättre med dagens verksamhet - både hos oss och hos myndigheterna. De nya ramavtalen har lett till sänkta kostnader för myndigheterna och mer kan det bli. Luftfartsverket kommer också att använda våra ramavtal.

Via SITS-systemet kan alla myndigheter söka uppgifter om vad deras betalningar kostar och jämföra med andra myndigheter. Det gör Riksgälden.

Åhörarna fick också en genomgång av statens betalningssystem. Det finns i princip inte några pengar på myndigheternas konton utom en kort stund före en utbetalning och en kort stund efter en inbetalning. Tre gånger om dagen skickar Riksgälden pengar till statens centralkonto i Riksbanken eller tar ut pengar. Över natten ska saldot vara noll. Fattas det pengar lånar Riksgälden, om det är överskott placerar vi i affärsbankerna.

Eva Wern från Ekonomistyrningsverket berättade om e-fakturor som alla myndigheter ska använda från 1 juli 2008. Från Swedbank och Försäkringskassan kom Göran Zebuhr och Johan Olvegård som talade om e-legitimationer och utvecklingen av e-tjänster.

Cecilia Hermansson från Swedbank höll ett engagerat anförande om sin senaste prognos över den ekonomiska utvecklingen och vårpropositionen. Mycket talar för fortsatt goda tider de närmaste åren men om det blir en nedgång i USA råkar även Sverige illa ut eftersom vi är så exportberoende. Sannolikheten för en positiv utveckling är 60 procent, enligt Cecilia.

Statsrådet Mats Odell avrundade konferensen genom att bland annat tala om hur viktigt det kommer att bli med en effektiv e-förvaltning för att Sverige ska kunna stärka sin konkurrenskraft.

  • Se bilder och talarpresentationer från Finansdagen 2007