Statens avkastningsränta och utlåningsränta

Nyhet 19 oktober 2006

Statens avkastningsränta och utlåningsränta har fastställts till 3,72% för 2007.