Ränteändring på avistakontona

Nyhet 22 juni 2006

Med anledning av att Riksbanken höjde repo räntan med 0,25 procentenheter höjs räntan för avistakonto till 2,29% gällande fr.o.m 2006-06-21.