Riksgäldskontoret godkänner Netmaker Directory

Nyhet 5 maj 2003

Riksgäldskontoret godkände den 27 mars 2003 användandet av Netmaker Directory för myndigheternas Internetbetalningar över Bankgirots BgCom.

Netmaker Directory är framtagen för att säkra betalningsfilerna i ekonomisystemen och ersätter en äldre kondensatlösning som visat sig svår att implementera i myndigheternas ekonomisystem. Den nya lösningen för säkring av betalningsfiler är oberoende av ekonomisystem och består av en serverinstallation, en eller flera klientinstallationer för krypteringsfunktionen, samt Netmaker BgComdirectory för dekrypteringsfunktionen. Utförda test visar att Netmaker Directory uppfyller ställda säkerhetskrav. Riksgäldskontoret förutsätter att myndigheterna följer de intentioner som framgår av Riksgäldskontorets riktlinjer för ekonomiska transaktioner över publika nätverk, fastställda den 7 juni 2001. Ytterligare information ger ramavtalsbankerna Nordea och SEB och Peter Lindblom på Riksgäldskontoret, tel. 08-613 47 23.