RGK förlänger ramavtal avseende betalkort

Nyhet 20 maj 2003

RGK har den 19 juni 2000 undertecknat ramavtal (Dnr 00/148) avseende betalkortstjänster m.m. för statliga myndigheter

med Eurocard AB, Nordbanken Finans AB (numera Nordea Finans AB) (First Card) och FöreningsSparbanken AB (Visa Business Card). Avtalstiden utgör tre år fr.o.m. den 1 januari 2001 med möjlighet för RGK att förlänga ramavtalen med ett år. RGK har beslutat att förlänga ovannämnda tre ramavtal med ett år. Därmed förlängs ramavtalens giltighetstid till och med den 31 december 2004.