Myndigheters upplåning 2:a hå 2003

Nyhet 21 november 2003

Senaste datum för myndigheters upplåning i anläggningstillgångar - 15 resp. 16 december.

För myndigheters upplåning för investeringar i anläggningstillgångar ber vi Er inkomma med låneansökan senast den 15 december för den äldre lånemodellen. De myndigheter som väljer/valt lånemodellen med avistalån gäller den 16 december. Använd gärna SIBWEBB !