Medelräntesats på räntekontot - år 2002

Nyhet 7 januari 2003

Medelräntan för den räntesats som RGK tillämpar på myndigheters räntekonton och övriga avista- konton uppgick till 4,15% för år 2002.