Medelränta på räntekontot - år 2001

Nyhet 3 januari 2002

Medelräntan för den räntesats som RGK tillämpar på myndigheters räntekonton och övriga avistakonton uppgick till 4,05% för år 2001.