Datum för anslagsutbetalningar 2002

Nyhet 3 januari 2002

Information om Riksgäldskontorets datum för utbetalningar av anslag till myndigheter.

Följande datum kommer anslagsmedel att betalas ut till myndigheters räntekonton: 25 januari, 25 februari, 25 mars, 25 april, 24 maj, 25 juni, 25 juli, 23 augusti, 25 september, 25 oktober, 25 november och 23 december.