Ny blankett - låneansökan

Nyhet 17 oktober 2001

Blanketten för lån till investeringar i anläggningstillgångar har kompletterats bl.a med direktamorteringar. Samtliga blanketter återfinns under snabbval eller i menyn.

I de fall myndigheterna avser att direktamortera i samband med upptagande av lån i Riksgäldskontoret ber vi Er att fylla direktamorteringsbeloppet för respektive lån. Även fylla i " lånebelopp brutto " dvs anskaffningsvärdet för investeringarna. Dessa belopp måste Riksgäldskontoret bokföra och redovisa.