Investeringslån till myndigheter

Nyhet 26 november 2001

Vi rekommenderar sista upplåningsdag till den 17 december för era investeringslån till anläggningstillgångar. Upplåning avser perioden maj till sista november.